V témže roce uspěl v konkurzu interpretační soutěže "Jeunesses Musicales" a představí se tak v příští koncertní sezóně jako sólista s Haydnovým 2. violoncellovým koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Pravidelně se účastní kurzů u Marka Jerieho ve Wengen, absolvoval masterclass u prof. Marion Feldmann na Steinhardt University v New Yorku (2019), zúčastnil se kurzů se členy Vídeňské filharmonie ve Slavonicích (2020) a Ševčíkovy akademie v Horažďovicích pod vedením Tomáše Jamníka (2021).

Momentálně studuje v 5.ročníku ve třídě prof. Petra Nouzovského na Pražské konzervatoři.