Je laureátkou mezinárodních soutěží v Szegedu, Petrohradu, Vídni a Itálii. Studium harfy začala pod vedením harfistky Hany Müllerové, v jejíž třídě také absolvovala pražské Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Ve studiu pokračovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídě doc. Jany Bouškové. Na prestižní škole Conservatoire National Supérieur Musique et Danse ve francouzském Lyonu absolvovala roční stáž pod vedením profesorů Fabrice Pierre, Sylvain Blassel a Park Stickney. Pro významnou harfovou událost – Desátý celosvětový harfový kongres konaný v Amsterdamu roku 2008 - byla na základě nahrávky vybrána na master class uznávané americké harfistky Susann McDonald. Dlouhodobě je stálým hostem tělesa PKF – Prague Philharmonia, s nímž účinkuje v mnoha koncertních síních po celé Evropě, Spojených státech amerických, Japonsku, Ománu nebo Číně.