Během studia se účastnil několika kompozičních kurzů pod vedením Martina Smolky, Jevgenije Iršaie, Wolfganga Riehma. Pravidelně spolupracuje se skladateli při vzniku nových skladeb pro akordeon. Svůj výzkum na poli nových zvukových a interpretačních možností akordeonu shrnul v publikaci Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Německu, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku, Velké Británii, Ukrajině a Japonsku. V roce 2014 vysílala rozhlasová stanice Radio Beograd pořad věnovaný jeho akordeonové tvorbě. 

V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Několik let spolupracuje s fotografem a designérem Michalem Hór Horáčkem a choreografkou Danou Pala. Společně vytvořili celovečerní intermediální díla elementhis! (2011), Materia (2013), Mystika vůně (2014), Elementhis! Metamorphosis (2016), La Mar (2016), Razzle Dazzle (2018), Golem (2018) a instalaci Rozsocháč (2019). V roce 2013 vytvořil společně s Hanušem Axmannem hudbu k představení Nesnesitelné svatby (Krum) pro Divadlo na Vinohradech. 

V jeho tvorbě převažují díla instrumentální akustická, případně s elektonikou. K interpretům jeho skladeb se řadí např. kytarové duo Siempre Nuevo, cimbálista Daniel Skála, violoncellista  Petr Nouzovský, klarinetisté Karel Dohnal, Hanuš Axmann, Anna Paulová,  klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete, Ensemble MoEns, Baltic Neopolis Orchestra, Ensemble Nipponia, Jihočeská filharmonie atd. Pravidelně spolupracuje s Komorním orchestrem Berg a s ansámblem skladatelského sdružení Konvergence. 

V současnosti je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři (akordeonové oddělení) na Konzervatoři Jana Deyla (skladba, hudebně teoretické předměty) a ZUŠ Štefánikova.  Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes spadající pod UNESCO.